Calendar effects: Empirical evidence from the Vietnam stock markets

 Calendar effects: Empirical evidence from the Vietnam stock markets

Bui Huy Nhuong, Pham Dan Khanh, Pham Thanh Dat

International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES,Volume 7, Issue 12, Pages: 48-55 ESCI

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top