A Re-examination of the Holiday Effect in Stock Returns: The Case of Vietnam.

 A Re-examination of the Holiday Effect in Stock Returns: The Case of Vietnam.

Bui Huy Nhuong, Pham Dan Khanh, Pham Thanh Dat

Edelweiss Applied Science and Technology, Vol 4 Issue 1,pp.51-55 Scopus

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top