Tư tưởng về đạo đức của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã - Đặng Tuấn Dũng

Tư tưởng về đạo đức của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã - Đặng Tuấn Dũng

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Ba 

Đặng Tuấn Dũng 

19032294 

Tư tưởng về đạo đức của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com