Quan niệm của Hêghen về thiên tài trong lĩnh vực sáng tác nghệ thuật - Nguyễn Thị Huyền Thương

Quan niệm của Hêghen về thiên tài trong lĩnh vực sáng tác nghệ thuật - Nguyễn Thị Huyền Thương

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Nhì 

Nguyễn Thị Huyền Thương 

17031816 

Quan niệm của Hêghen về thiên tài trong lĩnh vực sáng tác nghệ thuật 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn


Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com