Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay - Thân Văn Lĩnh

 Nhì 

Thân Văn Lĩnh 

17031785 

Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay 

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ HảoDanh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top