Lý luận triết học về “khái niệm tôn giáo” trong môn triết học về tôn giáo của G.W.F. Hegel - Trần Vinh Anh

 Ba 

Trần Vinh Anh 

18032316 

Lý luận triết học về “khái niệm tôn giáo” trong môn triết học về tôn giáo của G.W.F. Hegel 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng


Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top