Quan điểm triết học khoa học về cơ sở tồn tại, phương thức biến đổi và phương thức biểu hiện của khoa học - Ba Lưu Trọng Chiến

 Ba Lưu Trọng Chiến 

18032319 

Quan điểm triết học khoa học về cơ sở tồn tại, phương thức biến đổi và phương thức biểu hiện của khoa học 

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Liên


Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top