Equivalence in the Vietnamese translation of sherlock from Netflix - Ta Tri Duc, Le Tieu Ngoc Lien

Ta Tri Duc, Le Tieu Ngoc Lien

Equivalence in the Vietnamese translation of sherlock from Netflix.  

Pp. 3- 14.

Science and technology. World research: Materials of the XI International Scientific and Practical Conference (April 14, 2021, Moscow) Ed. ed. Zaraisky A.A. - Publishing house of the Central Business Center "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 79p.

ISBN 978-5-907385-33-7 


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top