Chủ nghĩa tự nhiên của W.V.O. Quine - Phạm Minh Đức

Chủ nghĩa tự nhiên của W.V.O. Quine - Phạm Minh Đức

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Phạm Minh Đức 

18032326 

Chủ nghĩa tự nhiên của W.V.O. Quine 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com