Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences - Hoang Tuyet Mai

Hoang Tuyet Mai.

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78.

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306.

ISSN 2312-8267 (Print),

ISSN 2413-5801 (Online).


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top