Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Cuong Khanh Quoc Tran, Hat Dang Nguyen, Cuong Huy Tran, Loan Kim Thi Vo The. Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework// Гуманитарный научный вестник [Humanitarian Scientific Bulletin]. 2021. №2. Pp. 200-206. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4594588.---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top