HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

Giới thiệu Hội thảoXem chi tiết.

Các tiểu ban của Hội thảo. Xem chi tiết.

Lịch trình Hội thảo. Xem chi tiết.

Thông báo. Xem chi tiết.

Địa điểm tổ chức Hội thảo. Xem chi tiết.


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top