Nguyễn Quang Hưng - Đào tạo đại học và sau đại học ngành Triết học: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Quang Hưng - Đào tạo đại học và sau đại học ngành Triết học: Thực trạng và giải pháp

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Nguyễn Quang Hưng

Đào tạo đại học và sau đại học ngành Triết học: Thực trạng và giải pháp

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải đượcWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com