Mấy ý kiến về điều chỉnh, phát triển và xây dựng chương trình đào tạo ở Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay - Trần Ngọc Liêu

 PGS.TS. Trần Ngọc Liêu

Mấy ý kiến về điều chỉnh, phát triển và xây dựng chương trình đào tạo ở Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

LINK TẢI

Nhấp vào đây nếu không tải được


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top