Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 9 S. 1 (2019)

 T. 9 S. 1 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Đã xuất bản: Mar 27, 2019

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CÀ TÍM (Solanum melongena L.) GIỐNG THÁI LAN (EGGPLANT No1) TRỒNG TẠI XÃ HÒA KHƯƠNG, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mar 27, 2019

 1-8 Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tấn Lê

 PDF Read Statistic: 10


NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+

Mar 27, 2019

 9-12 Mai Phước Đạt, Lê Vũ Thái Sơn, Nguyễn Quý Tuấn , Lê Văn Thanh Sơn , Đinh Thanh Khẩn

 PDF Read Statistic: 24


ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH

Mar 27, 2019

 13-17 Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân

 PDF Read Statistic: 14


PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM

Mar 27, 2019

 18-22 Vo Van Minh, Lê Thị Mai, Lê Vũ Khánh Trang, Phan Nguyễn Gia Linh

 PDF Read Statistic: 26


CHÍNH SÁCH TIẾN CỬ NHÂN TÀI CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY (1802 - 1884)

Mar 27, 2019

 33-38 Phạm Đình Được, Nguyễn Duy Phương

 PDF Read Statistic: 15


MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐI CHO XE TỰ HÀNH

Mar 27, 2019

 23-32 Quách Hải Thọ, Phạm Anh Phương

 PDF Read Statistic: 13


VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX: (KHẢO TẢ SỰ HIỆN DIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ 1917-1934)

Mar 27, 2019

 39-44 Phạm Thị Thu Hà , Nguyễn Quang Huy

 PDF Read Statistic: 45


TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Mar 27, 2019

 45-53 Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Thị Phương Hồng, Phạm Hoàng Lan Chi

 PDF Read Statistic: 6


NHÂN VẬT NỮ TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI TỪ GÓC NHÌN GIỚI

Mar 27, 2019

 54-60 Nguyễn Thị Ngân

 PDF Read Statistic: 7


MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

Mar 27, 2019

 61-66 Hoàng Hoài Thương

 PDF Read Statistic: 7


TINH THẦN NỮ QUYỀN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA Y BAN

Mar 27, 2019

 67-72 Lê Thị Thanh Xuân

 PDF Read Statistic: 4


KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mar 27, 2019

 73-81 Lê Mỹ Dung, Lê Thị Linh Phương , Dang Nguyen Thanh Tam

 PDF Read Statistic: 7


THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11

Mar 27, 2019

 82-89 Phùng Việt Hải, Nguyen Van, Biện Thị Dung, Nguyễn Thị Ni Na

 PDF Read Statistic: 18


THỰC TRẠNG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN IA GRAI, GIA LAI

Mar 27, 2019

 90-98 Hồ Trần Ngọc Oanh

 PDF Read Statistic: 9


THỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 (Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

Mar 27, 2019

 98-104 Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm, Huỳnh Thị Thu Thuý, Nguyễn Thuỳ Dung

 PDF Read Statistic: 52


SỬ DỤNG TÀI LIỆU NGUYÊN BẢN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ TẠI MIỀN TRUNG

Mar 27, 2019

 105-111 Đào Thị Thanh Phương

 PDF Read Statistic: 9


SỬ DỤNG CÂU HỎI NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mar 27, 2019

 112-116 Trịnh Đông Thư

 PDF Read Statistic: 6


VÀI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA KĨ NĂNG QUAN SÁT ĐỐI VỚI TRẺ 5-6 TUỔI

Mar 27, 2019

 117-122 Nguyễn Thị Triều Tiên, Nguyễn Thị Diệu Hà

 PDF Read Statistic: 10

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top