Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 8 S. 4 (2018)

  T. 8 S. 4 (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Đã xuất bản: Dec 25, 2018

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

LUẬT SỐ LỚN ĐỐI VỚI TỔNG NGẪU NHIÊN CÓ TRỌNG SỐ CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT CÓ MÔ MEN CẤP r VÔ HẠN

Dec 25, 2018

 1-7 Hồ Minh Châu, Lê Văn Dũng, Luong Thi My Hanh

 PDF Read Statistic: 3


ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SPIN QUỸ ĐẠO LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MoS2 ĐƠN LỚP

Dec 25, 2018

 8-12 Nguyễn Văn Hiếu , Nguyễn Văn Chương, Lê Thị Thu Phương, Lê Công Nhân, Nguyễn Văn Hiếu

 PDF Read Statistic: 9


ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TƯƠNG TÁC GHÉP ĐÔI ĐẾN SỰ ĐỐI XỨNG CỦA KHE NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CHẤT SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO CHỨA OXIT ĐỒNG

Dec 25, 2018

 13-19 Trần Văn Lượng, Nguyễn Thị Ngọc Nữ

 PDF Read Statistic: 6


HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Dec 25, 2018

 20-26 Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn , Trịnh Đăng Mậu

 PDF Read Statistic: 10


TÍNH ĐỐI NGẪU DẠNG WOLFE CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG

Dec 25, 2018

 27-33 Trần Văn Sự, Lê Xuân Hoà

 PDF Read Statistic: 7


ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT SAI PHÂN ĐỂ TÍNH TỔNG CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH

Dec 25, 2018

 34-38 Lê Hải Trung

 PDF Read Statistic: 4


VAI TRÒ CĂN CỨ HÒN TÀU ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA ĐẶC KHU QUẢNG ĐÀ (1968-1975)

Dec 25, 2018

 39-43 Lê Năng Đông, Lê Minh Chiến

 PDF Read Statistic: 7


VẤN ĐỀ GIÁO DỤC PHỤ NỮ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ (1917-1934)

Dec 25, 2018

 44-49 Phạm Thị Thu Hà

 PDF Read Statistic: 18


DU LỊCH TÂM LINH PHẬT GIÁO TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dec 25, 2018

 50-57 Trần Xuân Hiệp, Phan Thị Kim

 PDF Read Statistic: 13


NGHIÊN CỨU TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI VIỆT VÀ TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI TÀY TỪ LÍ THUYẾT TÂM LÍ - VĂN HÓA TỘC NGƯỜI: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG

Dec 25, 2018

 58-65 Nguyễn Quang Huy

 PDF Read Statistic: 7


GIÁ TRỊ TẠO HÌNH TRONG NGÔN NGỮ THƠ VÀ TRONG PHƯƠNG THỨC SO SÁNH TU TỪ

Dec 25, 2018

 66-72 Trịnh Quỳnh Đông Nghi

 PDF Read Statistic: 10


QUAN ĐIỂM CỦA TRẦN ĐỨC THẢO VỀ SỰ TỒN TẠI “CON NGƯỜI NÓI CHUNG”

Dec 25, 2018

 73-78 Dương Đình Tùng

 PDF Read Statistic: 5


TÌM HIỂU VỀ NGUYÊN LÍ GÂY RA HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI /L/, /N/

Dec 25, 2018

 79-83 Yamaoka Sho

 PDF Read Statistic: 3


TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Dec 25, 2018

 84-88 Trần Xuân Bách

 PDF Read Statistic: 8


XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Dec 25, 2018

 89-94 Trương Thị Thanh Mai

 PDF Read Statistic: 4


QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Dec 25, 2018

 95-99 Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải

 PDF Read Statistic: 14


MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Dec 25, 2018

 100-109 Huỳnh Văn Sơn

 PDF Read Statistic: 14


VẬN DỤNG MÔ HÌNH VARK VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2

Dec 25, 2018

 110-116 Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Nguyên Quỳnh Anh

 PDF Read Statistic: 26

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top