Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики

 

Май К Да, Зыонг Куок Куан. Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики // Гуманитарный научный вестник. 2020. 9. C. 141-150. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4090432.---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top