Vai trò của đạo đức trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Vai trò của đạo đức trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay
 Tạp chí Giáo dục lý luận 
Số 1-2
Năm 2014
tr. 16-19.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top