Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ
Trong sách Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề lý luận.
Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. Tr. 62-87.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com