Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh

Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh
Hội thảo Khoa học Trần Đức Thảo: con người và di sản, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2008.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com