Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh

Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh
Hội thảo Khoa học Trần Đức Thảo: con người và di sản, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2008.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com