Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh


Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh
Hội thảo Khoa học Trần Đức Thảo: con người và di sản, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2008.
Tác giả: Lương Thùy LiênBelow Post Ad