Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh


Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh
Hội thảo Quốc tế Triết học Đông - Tây so sánh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2013.
Tác giả: Lương Thùy Liên
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top