Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh


Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh
Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 2/2008.
Tác giả: Lương Thùy LiênBelow Post Ad