Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov

Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov
Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2018.
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com