Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov

Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov
Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2018.
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com