Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein


Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein
Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Kitô giáo Đức ở các trường đại học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2015.
Tác giả: Lương Thùy LiênBelow Post Ad