Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII 
Triết học.
2012.
№ 10 (257).
Tr. 77-86.
Tác giả: Mai K Đa, , Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com