Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII


Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII 
Triết học.
2012.
№ 10 (257).
Tr. 77-86.
Tác giả: Mai K Đa, , Lê Thị Tuyết, Dương Quốc QuânBelow Post Ad