Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII 
Triết học.
2012.
№ 10 (257).
Tr. 77-86.
Tác giả: Mai K Đa, , Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com