Hình ảnh phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov


Hình ảnh phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov.
 Hội thảo khoa học Quốc tế “Triết học Đông – Tây, cách tiếp cận so sánh”, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2013.
Tác giả: Mai K Đa---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top