Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị

Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
số 2
Năm 2014
tr. 35 - 40.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com