Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị

Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
số 2
Năm 2014
tr. 35 - 40.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com