Changes in owners in Vietnam from 1986 to present

Lê Thị Vinh
Changes in owners in Vietnam from 1986 to present
Bulletin of science and education.
2020.
№ 7 (85).
Part 1.
Pp. 39-44.
ISSN 2312-8089.
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top