Chaadaev - nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX

Chaadaev - nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Chaadaev - nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân
 Giáo dục lý luận.
2013.
№ 194.
Tr.74–77.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com