Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме

Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме          
Tạp chí: Интернаука.
ISSN 2542-0348        
Năm: 2019/06
Số: № 22(104). Часть 2.        
Trang: 34-37   
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa
Ле Т.Х., Май К.Д. Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 22(104). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/104 (дата обращения: 15.04.2020).
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com