Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме

Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме          
Tạp chí: Интернаука.
ISSN 2542-0348        
Năm: 2019/06
Số: № 22(104). Часть 2.        
Trang: 34-37   
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa
Ле Т.Х., Май К.Д. Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 22(104). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/104 (дата обращения: 15.04.2020).
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com