Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме


Bài báo: Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме          
Tạp chí: Интернаука.
ISSN 2542-0348        
Năm: 2019/06
Số: № 22(104). Часть 2.        
Trang: 34-37   
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa
Ле Т.Х., Май К.Д. Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 22(104). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/104 (дата обращения: 15.04.2020).#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top