Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с традиционными вьетнамскими верованиями

Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с традиционными вьетнамскими верованиями

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с традиционными вьетнамскими верованиями 
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке 
[The Humanities аnd Social Studies in the Far East]. 
Т.XV. 
Vol.4
2018. 
С. 229-232. 
Tác giả: Mai K ĐaWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com