Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)


Bài báo: Концепция «страдания» во вьетнамском буддизме (на примере школ чань-буддизма Винитаручи и Во Нгон Тхонга)          
Tạp chí: Гуманитарные научные исследования.
ISSN 2225-3157        
Năm 2019
Số: 06
Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top