Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)

Bài báo: Интерпретация понятия «Дуккха» во вьетнамском чань-буддизме (на примере школы Чуклам)     
Tạp chí: Современные научные исследования и инновации.

ISSN 2223-4888
Năm: 2019/06
Số: № 6 (98)               
Tên tác giả: Lê Thị Hồng Phượng


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top