Đạo đức tôn giáo với việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Đạo đức tôn giáo với việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Đạo đức tôn giáo với việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay
Hội thảo quốc tế "Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 12/2016
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com