Ảnh hưởng của triết học cổ điển đức đối với việc giải quyết vấn đề hiệp nhất các giáo hội kitô trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov


Ảnh hưởng của triết học cổ điển đức đối với việc giải quyết vấn đề hiệp nhất các giáo hội kitô trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov
Hội thảo khoa học Quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường Đại học”, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 11/2015.
Tác giả: Mai K Đa#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top