Nhập môn triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin 2021

 

Slide bài giảng triết học Mác - Lênin

Bài nhập môn

Nguồn gốc, khái niệm triết học

Vấn đề cơ bản của triết học

Tác giả: Mai K Đa, USSH VNU

Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top